İllüzyon,Robotlar ve Topoloji

Olasılık Teorisinin Doğumu

Ses, Matematik ve Fourier Analizi

Gizemli ve Güzel Çizge Kuramı

Laplace’tan Monge-Ampere’e Bir Denklemin Getirdikleri

Topolojik Veri Analizi 

Sonlu Ötesi Sayılar 

Yeni Fiziği Yeni Matematikle Öğrenmek: Tek-Molekül Deney Verilerinin Yorumlanması Ve Analizi

Pascal’ın Mistik Heksagramı 

Su Dalgalarındaki Matematik 

Hastalıkta ve Sağlıkta Matematik

İstanbul Üniversitesi Matematik Kulübü © 2022 Tüm hakları saklıdır.